logo Vis Technical Services white new

Disclaimer

Aanvullende algemene voorwaarden voor Zündappdokter:

Circuitgebruik en Aansprakelijkheid: Zündappdokter kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ondeskundig gemonteerde onderdelen die specifiek bedoeld zijn voor gebruik op een circuit. De verantwoordelijkheid voor de montage en het gebruik van dergelijke onderdelen ligt volledig bij de persoon die het rijwiel bestuurt of er naderhand aan sleutelt. Eventuele gevolgen voortkomend uit onjuiste montage vallen buiten de verantwoordelijkheid van Zündappdokter.

Gebruik van TRIBORON Smeermiddel: Zündappdokter raadt ten zeerste af om het smeermiddel TRIBORON te gebruiken. Het gebruik van dit smeermiddel kan aanzienlijke schade veroorzaken aan het motorblok en aanverwante onderdelen, resulterend in een verkorte levensduur. Indien u er toch voor kiest om TRIBORON te gebruiken, wijzen wij hierbij expliciet elke vorm van garantie af. De verantwoordelijkheid voor eventuele schade of gevolgen als gevolg van het gebruik van dit smeermiddel ligt volledig bij de gebruiker.

Deskundig Advies: Klanten worden aangemoedigd om voorafgaand aan het gebruik van specifieke onderdelen of smeermiddelen advies in te winnen bij Zündappdokter. Ons deskundig personeel staat klaar om u te voorzien van informatie en aanbevelingen om ervoor te zorgen dat uw motorvoertuig op een veilige en optimale manier wordt onderhouden.

Beperking van Aansprakelijkheid: Zündappdokter beperkt haar aansprakelijkheid tot de reparatie en onderhoudsdiensten die door ons zijn geleverd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgen voortkomend uit het gebruik van specifieke onderdelen of smeermiddelen, inclusief TRIBORON, zoals hierboven vermeld.

Door gebruik te maken van de diensten van Zündappdokter stemt u in met deze aanvullende algemene voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van en te voldoen aan deze voorwaarden bij het gebruik van onze reparatie- en onderhoudsdiensten.